"https://www.facebook.com/tr?id=1402427716681636&ev=PageView&noscript=1" />
ZASTOSOWANIE

PRO KLIM – dopuszczony do obrotu decyzją Ministra Zdrowia – numer pozwolenia 8293/20 – produkt w postaci aerozolu do dezynfekcji klimatyzacji samochodowej. Wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze, odpowiednio w czasie 5 i 15 minut.

Pozwala na szybkie, samodzielne czyszczenie i dezynfekcję układu klimatyzacji, bez narzędzi i demontażu elementów wnętrza pojazdu. Skutecznie niszczy pleśń i bakterie. Poprawia przepływ powietrza i usuwa nieprzyjemne zapachy, w tym dymu tytoniowego oraz pochodzenia zwierzęcego.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Substancja czynna: etanol – 268g/l, 2-propanol (propan-2-ol) – 50g/l.

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H319 Działa drażniąco na oczy. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Podmiot odpowiedzialny:
Autoland J. Kisielewski & J. Morański Sp.J.
ul. Ogrodowa 37, 00-873 Warszawa

Zakład Produkcyjny:
ul. Mickiewicza 28, 43-250 Pawłowice

Sposób użycia

W trakcie czyszczenia surowo zabronione jest palenie oraz używanie otwartego ognia. Wymieniaj filtr kabinowy zgodnie z zaleceniami producenta samochodu. Zalecamy czyszczenie układu klimatyzacji dwa razy w roku.

1
Przełącz klimatyzację na maksymalne chłodzenie w trybie obiegu wewnętrznego. Wyłącz zapłon.
2
Potrzaśnij pojemnikiem i załóż rurkę na końcówkę rozpylacza.
3
Wprowadź rurkę na każdego z kanałów nawiewowych i rozpylaj powoli wyciągając. Po zakończeniu odczekaj 15 minut.
4
Włącz klimatyzację na maksymalne chłodzenie w trybie obiegu wewnętrznego na około 10 minut.
5
Dokładnie przewietrz auto przed jazdą.
Test tygodnika MOTOR / SZYBKOBŁYSK

10.10.2022
Mamy przyjemność podzielić się z Wami testem przeprowadzonym na stronie magazynauto.pl oraz w tygodniku MOTOR nr 41 (10.10.2022), który wziął pod lupę nasz quick detailer - Szybkobłysk. Badanie potwierdziło jego skuteczność - lakier był bardziej błyszczący i wyraźnie gładszy, co skutkuje łatwiejszym spływaniem wody i opóźnionym procesem brudzenia. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową recenzją.

Przeczytaj recenzje