"https://www.facebook.com/tr?id=1402427716681636&ev=PageView&noscript=1" />
Zastosowanie

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8487/21

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania oraz do dezynfekcji powierzchni mających jak i niemających kontaktu z żywnością. Do stosowania przez użytkownika powszechnego oraz profesjonalnego. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Może być stosowany w miejscach publicznych i przemyśle, w tym także na powierzchniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Idealnie nadaje się również do czyszczenia blatów roboczych, płytek, łazienek, elementów kuchennych itp. Łagodny dla skóry – zawiera glicerynę, która zapobiega jej nadmiernemu wysuszaniu.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

WERSJE PRODUKTU

Substancja czynna: etanol – 71g/100g płynu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

H319 Działa drażniąco na oczy. H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Podmiot odpowiedzialny:
Autoland J. Kisielewski & J. Morański Sp.J.
ul. Ogrodowa 37, 00-873 Warszawa

Zakład Produkcyjny:
ul. Mickiewicza 28, 43-250 Pawłowice

Sposób użycia

UWAGA - ze względu na różne rodzaje materiałów, z których wykonane są czyszczone powierzchnie, zawsze wykonaj próbę ich odporności na preparat. Sprawdź działanie na niewidocznym elemencie postępując zgodnie ze sposobem użycia opisanym poniżej. Szczególną uwagę zwróć przed użyciem na elementach wykonanych z lakierowanych plastików oraz skóry. Używaj preparatu dopiero po całkowitym upewnieniu się o braku jego negatywnego wpływu. Przez cały czas dezynfekcji ręce i powierzchnie muszą być wilgotne. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.

1
Dezynfekcja rąk:
Stosować bez rozcieńczenia bezpośrednio na suchą skórę rąk. Obficie nanieść na ręce (3-5ml). Dokładnie wcierać przez co najmniej 30 sekund. Czynność powtórzyć. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie wymaga spłukiwania. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.
2
Dezynfekcja powierzchni:
Nanieść na powierzchnie i pozostawić na 5 min. (działanie bakteriobójcze), 15 min. (działanie grzybobójcze), 1 min. (działanie wirusobójcze). Nie wymaga wcześniejszego umycia powierzchni.
ULTRAWOSK – wyniki testu Dekry

12.07.2022
Chcielibyśmy podzielić się z Wami najnowszym raportem z testów i badań naszego najlepszego twardego wosku przeprowadzonych przez niemiecką Dekrę. Nasz ULTRAWOSK spełnił wszystkie wymagania dotyczące ochrony i pielęgnacji lakieru, miedzy innymi: długotrwałość i głębokość połysku, wytrzymałość i odporność powłoki ochronnej na lakierze, swobodne spływanie wody. Zachęcamy do zapoznania się z procedurą badań i szczegółowymi wynikami testów.

ULTRAWOSK – wyniki testu Dekry